Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

IUHVADno-2022-116

Perustelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä 1.1.2023 lähtien on 1,03 %. Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 12.1.2023 klo 15 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Liitteet:

  1. Kokouskutsu
  2. Esityslista

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

  1. Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 12.1.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
  2. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asioiden osalta.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä hallintolakimies Tomas Määtän Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaksi 12.1.2023 pidettävään Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja antoi kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asioiden osalta.

Liitteet

Oheismateriaali