Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuonna 2022 myönnetyn valtuustoryhmän tuen käyttömahdollisuuden pidentäminen 31.12.2023 saakka

IUHVA-2022-106

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi hyvinvointialue voi vuosittain hakemuksesta taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia määräyksiä.

Ryhmän tuen määrä on 6 000 euroa valtuutettua kohden vuodessa, kuitenkin vuodelta 2022 tukea myönnetään kymmenen kuukauden ajalta eli 5 000 euroa valtuutettua kohden. Hallintosäännön 31 §:n 10. kohdan mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää määrärahan puitteissa avustusten myöntämisestä valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen sekä niiden takaisinperinnästä. Hyvinvointialuejohtaja on päättänyt syksyllä 2022 myöntää tukea hakeneille  valtuustoryhmille toimintatukea vuodelle 2022.

Valtioneuvosto on 1.12.2022 antanut valtioneuvoston asetuksen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (974/2022). Asetuksella on muutettu hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (664/2021) 10 §:ää siten, että asetus on voimassa 31.12.2023 asti.

Asetuksen voimassaolon jatkamisen seurauksena asetuksen perusteella myönnettyä avustusta on mahdollista käyttää asetuksen voimassaoloaikana vielä vuonna 2023.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että valtuustoryhmille vuonna 2022 myönnetty tuki on käytettävissä 31.12.2023 saakka ja että valtuustoryhmän tulee antaa selvitys tuen käytöstä viimeistään helmikuun loppuun 2024 mennessä.

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että hyvinvointialuevaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, klo 19.16-19.18 (yhteisöjäävi).

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että valtuustoryhmille vuonna 2022 myönnetty tuki on käytettävissä 31.12.2023 saakka ja että valtuustoryhmän tulee antaa selvitys tuen käytöstä viimeistään helmikuun loppuun 2024 mennessä.