Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

 

Hyvinvointialuejohtaja
Hankintapäätökset:
§ 87 Päätös vammaisille lapsille tuotettavan aamu- ja ilta-päiväkerhotoiminnan hankinnasta, 22.12.2022
§ 104 Hankintapäätös puhtauspalveluita koskevasta suorahankinnasta osa-alueelle 2, 30.12.2022
§ 106 Pienhankinta, lääkäripalveluiden hankinta Askolan, Myrskylän ja Pukkilan alueelle, 30.12.2022
Palvelussuhdeasiat:
§ 88 Terveyskeskussairaalapalveluiden tulosyksikköpäällikön viran täyttämättä jättäminen, 22.12.2022
§ 89 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen terveyspalvelut, 27.12.2022
§ 90 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen, 27.12.2022
§ 91 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen, ikääntyneiden palvelut, asumispalvelut, 27.12.2022
§ 92 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen vammaispalveluissa, 27.12.2022
§ 93 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen työikäisetn palveluihin, 27.12.2022
§ 94 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 28.12.2022
§ 95 Palveluvastaavan viran täyttäminen, suun terveydenhuolto, läntinen alue, 28.12.2022
§ 96 Perheohjaajan/nepsy-valmentajan sijaisuus lapsiperheiden sosiaalityöhön, 28.12.2022
§ 97 Palveluvastaavan viran täyttäminen, suun terveydenhuolto, keskinen alue, 28.12.2022
§ 98 Tulosyksikköpäällikön viran täyttäminen, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden tulosyksikössä, 28.12.2022
§ 99 Palveluvastaavan viran täyttäminen, terveysasemapalvelut, keskinen alue, 28.12.2022
§ 100 Palveluvastaavan viran täyttäminen, fysioterapiapalvelut, keskinen alue, 28.12.2022
§ 101 Osastonhoitajan viran täyttäminen, terveyskaskussairaala, osasto 2, 28.12.2022
§ 102 Osastonhoitajan viran täyttäminen, terveyskeskussairaala, osasto 3, 28.12.2022
§ 103 Osastonhoitajan viran täyttäminen, terveyskeskussairaalapalvelut, osasto 4, 28.12.2022
§ 105 Terveysasemapalvelut, keskinen alue, sairaanhoitajan vakituinen työsuhde, 30.12.2022
§ 108 Terveysasemapalvelut, Keskinen alue, sairaanhoitajan vakituinen työsuhde, 30.12.2022
Yleiset päätökset:
§ 107 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtoryhmän kokoonpano, 30.12.2022

 

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen:

Palveluiden järjestäminen lautakunta 28.12.2022

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan, lukuun ottamatta Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöstä 28.12.2022 § 3 ”Päätösvallan delegointi 1.1.2023 alkaen”.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ja päätti yksimielisesti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan, lukuun ottamatta Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöstä 28.12.2022 § 3 ”Päätösvallan delegointi 1.1.2023 alkaen”, johon otto-oikeutta käytettiin.