Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

IUHVADno-2022-108

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Jalonen (sdp.) on sähköpostitse 7.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä ilmoittanut, ettei hän enää 1.1.2023 ole vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen hyvinvointialueeseen kuuluvasta kunnasta pois muuttamisen vuoksi pyytäen samalla eroa aluevaltuustosta ja tarkastuslautakunnasta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (12§) mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan kolmetoista (13) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee hallintosäännön mukaan olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointialuelain (611/2021 80§) mukaan tarkastuslautakuntaan ei ole vaalikelpoinen

  • aluehallituksen jäsen
  • henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
  • henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa tai toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä
  • henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40% (609/1986 4a§).

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2022–2025:

Jäsen   Varajäsen  
Puheenjohtaja Silja Metsola KOK + KD Kari Jahnsson KOK + KD
Varapuheenjohtaja Jaakko Jalonen SDP Tero Aaltonen VAS
Hannu Ollikainen RKP Martin Segerstråle RKP
Petra Paakkanen RKP Malin Havila RKP
Johan Söderberg RKP Björn Sundqvist RKP
Ari Oksanen  KOK + KD Hannele Luukkainen KOK + KD
Tiina Sinkkonen KOK + KD Pirkko Parjanen KOK + KD
Eila Kohonen SDP Auli Lehto-Tähtinen SDP
Marko piirainen SDP Mikko Valtonen SDP
Timo Raivio VIHR Harri Lehtonen VIHR
Ilkka Sillanpää PS Kari Pauluaho PS
Sonja Hällfors KESK Lenita Niemelä KESK
Johanna Knoop LIIK Sandra Riipi LIIK

 

Ehdotus

Hyvinvontialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää uuden jäsenen Jaakko Jalosen tilalle tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja valitsee tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää uuden jäsenen Jaakko Jalosen tilalle tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja valitsee tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan.