Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

 

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jenna Perokorven ja Marika Raililan.

 

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jenna Perokorpi ja Marika Railila.