Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenten valinta

IUHVADno-2022-111

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Lautakunnan varajäsenet Riikka Lintukangas (sdp.) ja Jan Nyström (sdp.) ovat pyytäneet aluevaltuustolta eroa palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan palveluiden järjestäminen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Hyvinvointialuelain 37 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä.

Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa-arvolain (609/1986) 4a §, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%.

Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025:

Jäsen Varajäsen
Micaela Röman RKP, puheenjohtaja Bodil Weckström RKP
Anna-Mari Eloranta, SDP, varapuheenjohtaja Riikka Luntukangas, SDP
Pamela Stenberg RKP   Jonna Hinttaniemi RKP
Irmeli Hoffren KOK+KD Katri Kakkuri KOK+KD
Johanna Aaltonen SDP Meri Lohenoja SDP
Jarkko Haverinen PS

Janne Immonen PS

Sanna Kivineva VIHR Tanja Lehtikuusi VIHR
Tove Munkberg RKP     

Charlotta Savin RKP

Tero Suominen KOK+KD Jari Ilkka KOK+KD
Pehr Sveholm RKP Stefan Andersin RKP
Markus Pietikäinen SDP                     Jan Nyström SDP

Juha Kittilä KOK+KD

Jani Asunmaa KOK+KD
Roy Harkimo LIIK Olli Kykkänen LIIK

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää uudet varajäsenet Riikka Lintukankaan ja Jan Nyströmin tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää uudet varajäsenet Riikka Lintukankaan ja Jan Nyströmin tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.