Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 02.01.2023  ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.