Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Eronpyyntö luottamustoimista, Nyström Jan

IUHVADno-2023-2

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsen Jan Nyström (sdp.) on sähköpostitse 1.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa lautakunnasta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on hyvinvointialueen asukas. Lain 75 §:n 3 momentin nojalla luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

− myöntää Nyströmille eron palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

  • myöntää Nyströmille eron palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsenen tehtävästä.