Aluehallitus, kokous 5.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Aluevaltuutettu Jaakko Jalosen vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimista

IUHVADno-2022-107

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Jalonen (sdp.) on sähköpostitse 7.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä ilmoittanut, ettei hän enää 1.1.2023 ole vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen hyvinvointialueeseen kuuluvasta kunnasta pois muuttamisen vuoksi pyytäen samalla eroa aluevaltuustosta ja tarkastuslautakunnasta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on hyvinvointialueen asukas. Lain 75 §:n 3 momentin nojalla luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaisesti, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 11 §:n nojalla tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus toteaa Jaakko Jalosen menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.1.2023 alkaen.

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

  • Toteaa Jaakko Jalosen menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.1.2023 lähtien.
  • Myöntää Jaloselle 1.1.2023 alkaen eron aluevaltuutetun ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävistä.
  • Päättää merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1. varajäsen Johanna Aaltosen (sdp.).

Päätös

Aluehallitus totesi yksimielisesti Jaakko Jalosen menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.1.2023 alkaen.

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

  • Toteaa Jaakko Jalosen menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.1.2023 lähtien.
  • Myöntää Jaloselle 1.1.2023 alkaen eron aluevaltuutetun ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävistä.
  • Päättää merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1. varajäsen Johanna Aaltosen (sdp.).