Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hyvinvointialuejohtaja
Palvelussuhdeasiat:
§ 102 Laatupäällikön valinta, 20.09.2023
§ 103 Hallintopäällikön valinta, 25.9.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.