Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kaj Lindqvistin ja Marketta Mattilan. 

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaj Lindqvist ja Marketta Mattila.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.