Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Perustelut

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

Palveluiden järjestäminen -lautakunta 6.9.2023

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.