Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Hyvinvointialueen henkilöstökatsaus

IUHVADno-2023-3351

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, 
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen kertoo henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus merkitsee henkilöstökatsauksen tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.