Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Esitys aluehallitukselle Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kumppanuuspöydän jäsenten valinnasta

IUHVADno-2023-3160

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Nanna Kostiainen, järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija
etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus vahvisti järjestöjen kumppanuuspöydän tavoitteet ja tehtävät, kumppanuuspöytään valittavien jäsenten kriteerit sekä kumppanuuspöytään valittavien jäsenten edustamat teemat kokouksessaan 27.4.2023 (§ 137).  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöjen kumppanuuspöytään on haettu jäseniä avoimella haulla 5.6.-14.8.2023. Jäsenyydestä kiinnostuneet ovat lähettäneet vapaamuotoisen hakemuksen järjestötyön ja osallisuuden asiantuntijalle sähköpostitse. 

Hakuilmoituksesta tiedotettiin sekä hyvinvointialueen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa että alueen paikallislehdissä tiedotteena (verkkosivu-uutinen ja STT tiedote 1.6.2023, Facebook-postaus 2.6.2023 ja uudelleenpostaus 28.7.2023, LinkedIn-postaus 5.6.2023). 

Järjestöjen kumppanuuspöytään haettiin jäseniä jo 29.12.2022 - 20.1.2023. Aiemman hakuprosessin yhteydessä hakeneita toimijoita informoitiin uuden haun käynnistymisestä lisäksi sähköpostitse. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 27 kpl (oheismateriaali).  

Hakijat jaettuna niihin teemaryhmiin, joihin hakijat ilmoittivat hakevansa: 

Lapsi- ja perhejärjestöt: 

 • Laiho Pirita / Suomen Nuorisoseurat ry (tai nuorten järjestöt) 
 • Laru Suvi / Parisuhdekeskus Kataja ry 
 • Metsähuone Pia / Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 
 • Salomaa Marika / Porvoon vanhempainyhdistykset ry 
 • Syren Johanna / Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry (tai nuorten järjestöt) 
 • Wetzer-Karlsson Marina / Väestöliitto (tai monialajärjestöt) 

 

Nuorten järjestöt: 

 • Kolehmainen Henna / Loisto setlementti ry 
 • Laiho Pirita / Suomen Nuorisoseurat ry (tai lapsi- ja perhejärjestöt) 
 • Syren Johanna / Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry (tai lapsi- ja perhejärjestöt) 

 

Ikäihmisten järjestöt: 

 • Kohonen Eila / useat järjestöt (tai potilas- ja sairausjärjestöt) 

 

Mielenterveysjärjestöt:

 • Kalk Nina / Psykosociala föreningen Ringen 
 • Karppanen Eetu / FinFami Uusimaa ry 
 • Nousiainen Päivi / Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 

 

Päihdetyön järjestöt: 

 • Saarinen Tiina / A-klinikkasäätiö 
 • Tuuttila Marianne / Kriminaalihuollon tukisäätiö 

 

Vammaisjärjestöt: 

 • Arvila Katri / Sotek-säätiö sr (tai työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat sosiaalialan järjestöt) 
 • Holm Rebecka / SAMS 
 • Tanhua Jukka / Porvoon Reumayhdistys ry 
 • Westerlund Vanessa / FDUV 

 

Potilas- ja sairausjärjestöt: 

 • Jokela Maj-Britt / Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry 
 • Kohonen Eila / useat järjestöt (tai ikäihmisten järjestöt) 
 • Koponen Seija / Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat sosiaalialan järjestöt: 

 • Arvila Katri / Sotek-säätiö (tai vammaisjärjestöt) 
 • Galkin Sari / Tatsi ry 
 • Raitimo Ulla / Porvoon seudun työnhakijat ry 

 

Turvallisuutta edistävät järjestöt: 

 • Tuominen Teresa / Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) 

 

Monialajärjestöt 

 • Hakala Ari / Punainen Risti- Helsingin ja Uudenmaan piiri  
 • Santala Li-Marie / SILMU-kylät 
 • Stjernvall Camilla / Loviisan Järjestöt ry  
 • Wetzer-Karlsson Marina / Väestöliitto 

 

Muut 

 • Santala Li-Marie / SILMU-kylät 
 • Vihanto Anette / Kehittämisyhdistys SILMU  
 • Nieminen Mikko / useat järjestöt (voi kokemuksensa perusteella edustaa useita teemaryhmiä) 

 

Järjestöjen kumppanuuspöydän hakemukset (oheismateriaali) käsiteltiin työryhmässä 15.8.2023, johon osallistuivat kehittämisjohtaja Katja Blomberg, järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija Nanna Kostiainen, Hyte ry:n järjestöasiantuntija Milla Kajanne sekä Kumppanuustalo Myötätuulen koordinaattori Nina Toivanen.  

Kumppanuuspöydän jäsenistö on pyritty muodostamaan mahdollisimman monipuolisesti teemaryhmät kattaen niin, että jäseninä on sekä suurten (valtakunnallisten) että pienten (paikallisten) järjestöjen edustajia sekä suomen- ja ruotsinkielisiä järjestöjä. Hakijoita arvioitaessa otettiin huomioon hakijan kokemus ja mahdollisuus sitoutua toimintaan, kattojärjestön jäsenyys, teemaryhmäpainotus sekä yhdistyksen kieli. Jokaiseen teemaryhmään on suunniteltu kaksi edustajaa, jotta kumppanuuspöydän jäsenmäärä pysyy maltillisena. 

Työryhmän esitys Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöjen kumppanuuspöydän edustajiksi teemaryhmittäin (Liite Koostetaulukko hakijoista ja esitetyistä valinnoista):  

Lapsi- ja perhejärjestöt: 

 • Laru Suvi, Parisuhdekeskus Kataja ry 
 • Metsähuone Pia, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

 

Lapsi- ja perhejärjestöihin esitetään em. henkilöitä, sillä heidän yhdistystensä toiminta vastaa kokonaisvaltaisimmin hyvinvointialueen perustehtävään. Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry ei pääsääntöisesti toimi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella ja Porvoon vanhempainyhdistys ry:n toiminta nähdään enemmän kunnan toimintaa tukevaksi toiminnaksi. Väestöliiton ja Nuorisoseurat ry:n hakijoille osoitettiin paikka muista heidän hakemistaan teemaryhmistä. 

 

Nuorten järjestöt:

 • Kolehmainen Henna, Loisto setlementti ry 
 • Laiho Pirita, Suomen Nuorisoseurat ry 

 

Nuorten järjestöihin esitetään henkilöitä ja yhdistyksiä, joilla on toimintaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Espoon monikulttuuriset lapset ja nuoret ry:n kohderyhmänä on pääkaupunkiseudun ja erityisesti Espoon asukkaat. 

 

Ikäihmisten järjestöt:

 • Kohonen Eila, mm. Porvoon Eläkkeensaajat ry, Porvoon Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry 

 

Ikäihmisten järjestöt  -teemaryhmään ei ollut muita hakijoita. 

 

Mielenterveysjärjestöt: 

 • Karppanen Eetu, FinFami Uusimaa ry 
 • Nousiainen Päivi, Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 

 

Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry on mielenterveysteeman laaja-alainen toimija ja Finfami Uusimaa ry:n toiminta keskittyy mielenterveysomaisia tukevaan toimintaan. Näillä yhdistyksillä nähdään olevan hyvät valmiudet kumppanuuspöydän verkostotoimintaan. 

 

Päihdetyön järjestöt:

 • Saarinen Tiina, A-klinikkasäätiö 
 • Tuuttila Marianne, Kriminaalihuollon tukisäätiö 

 

Päihdetyön järjestöihin oli vain kaksi hakijaa. 

 

Vammaisjärjestöt:

 • Holm Rebecka, SAMS 
 • Tanhua Jukka, Porvoon Reumayhdistys ry 

 

SAMS on ruotsinkielinen valtakunnallisten vammaisjärjestöjen etujärjestö, jolla on kattavampi kokonaisuus koko vammaisteemaan, kuin FDUV:lla, joka on ruotsinkielisten kehitysvammaisten etujärjestö. Sotek-säätiölle osoitettiin paikka toisesta teemaryhmästä. 

 

Potilas- ja sairausjärjestöt:

 • Jokela Maj-Britt, Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry 
 • Koponen Seija, Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Potilas- ja sairausjärjestöihin oli kolme hakijaa, joista yhdelle osoitettiin paikka toisesta teemaryhmästä. 

 

Työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat sosiaalialan järjestöt:

 • Arvila Katri, Sotek-säätiö sr (tai vammaisjärjestöt) 
 • Raitimo Ulla, Porvoon seudun työnhakijat ry 

 

Työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat sosiaalialan järjestöt -teemaan esitetään Sotek-säätiötä ja Porvoon seudun työnhakijat ry:tä, sillä heidän toimintansa toteutuu laajemmalla alueella kuin Tatsi ry:n Korttelikeittiö ja vastaa kokonaisvaltaisemmin hyvinvointialueen perustehtävään.  

 

Turvallisuutta edistävät järjestöt: 

 • Tuominen Teresa, Uudenmaan Pelastusliitto 
 • Hakala Ari, Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri 

 

Turvallisuutta edistävät järjestöt -teemaan oli vain yksi hakija. Työryhmä sai Punaisen Ristin edustajalta suostumuksen siirtää hänet Monialajärjestöt-teemaryhmästä tähän.  

 

Monialajärjestöt: 

 • Stjernvall Camilla, Loviisan Järjestöt ry
 • Wetzer-Karlsson Marina, Väestöliitto 

 

Punaisen Ristin edustaja siirrettiin toiseen teemaryhmään. SILMU ry:n toinen edustaja esitetään valittavaksi Muut-teemaryhmään. 

 

Muut: 

 • Vihanto Anette, Kehittämisyhdistys SILMU ry/ Utvecklingsförening SILMU rf
 • Nieminen Mikko, mm. Porvoon Invalidit ja Porvoon Yhdistyskeskus 

 

SILMU ry:n hakijoista esitetään valittavaksi Kehittämisyhdistys SILMU ry:n edustaja, jonka toimintakenttä on kattavampi. 

 

Kumppanuuspöydän ulkopuolelle jäi kuusi hakijaa. 

Hyvinvointialueen edustajina kumppanuuspöydässä toimivat järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija Nanna Kostiainen sekä Kumppanuustalo Myötätuulen koordinaattori Nina Toivanen. Hyte ry:n järjestötyön asiantuntija Milla Kajanne osallistuu myös kokouksiin ja antaa ohjausta erityisesti kumppanuuspöydän käynnistysvaiheessa. 

 

Ehdotus

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta esittää, että aluehallitus hyväksyy kumppanuuspöydän jäsenet seuraavasti:

Lapsi- ja perhejärjestöt: 

 • Laru Suvi, Parisuhdekeskus Kataja ry 
 • Metsähuone Pia, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

 

Nuorten järjestöt:

 • Kolehmainen Henna, Loisto setlementti ry 
 • Laiho Pirita, Suomen Nuorisoseurat ry 

 

Ikäihmisten järjestöt:

 • Kohonen Eila, mm. Porvoon Eläkkeensaajat ry, Porvoon Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry ​​​​​​

 

Mielenterveysjärjestöt: 

 • Karppanen Eetu, FinFami Uusimaa ry 
 • Nousiainen Päivi, Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 

 

Päihdetyön järjestöt:

 • Saarinen Tiina, A-klinikkasäätiö 
 • Tuuttila Marianne, Kriminaalihuollon tukisäätiö 

 

Vammaisjärjestöt:

 • Holm Rebecka, SAMS 
 • Tanhua Jukka, Porvoon Reumayhdistys ry 

 

Potilas- ja sairausjärjestöt:

 • Jokela Maj-Britt, Porvoon Seudun Diabetesyhdistys ry 
 • Koponen Seija, Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry 

 

Työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat sosiaalialan järjestöt:

 • Arvila Katri, Sotek-säätiö sr (tai vammaisjärjestöt) 
 • Raitimo Ulla, Porvoon seudun työnhakijat ry 

 

Turvallisuutta edistävät järjestöt: 

 • Tuominen Teresa, Uudenmaan Pelastusliitto 
 • Hakala Ari, Punainen Risti, Helsingin ja Uudenmaan piiri 

 

Monialajärjestöt: 

 • Stjernvall Camilla, Loviisan Järjestöt ry
 • Wetzer-Karlsson Marina, Väestöliitto 

 

Muut: 

 • Vihanto Anette, Kehittämisyhdistys SILMU ry/ Utvecklingsförening SILMU rf
 • Nieminen Mikko, mm. Porvoon Invalidit ja Porvoon Yhdistyskeskus 

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisättiin Porvoon vanhempainyhdistykset ry kumppanuuspöydän jäseneksi lapsi- ja perhejärjestöihin. 

Kokouskäsittely

Jäsenet Eila Kohonen ja Mikko Nieminen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä (osallisuusjäävi). Eila Kohosen varajäsen Mirja Suhonen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

Jäsen Ilkka Luusua teki lisäysesityksen päätösehdotukseen Porvoon vanhempainyhdistykset ry:n lisäämisestä kumppanuuspöydän jäseneksi lapsi- ja perhejärjestöihin. Lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti. 

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: Nanna Kostiainen, järjestötyön ja osallisuuden asiantuntija
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus hyväksyy kumppanuuspöydän jäsenet edellä olevan kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Hyvinvointialuelaki 139 §.

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • hyvinvointialueen jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika                                                                                  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan aluehallitus ja lautakunnat sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus toimitetaan kirjaamoon.

Yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamo

WSOY-talo, Mannerheiminkatu 20 K 3 krs, 06100 Porvoo

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan aluehallituksen kirjaamosta.