Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Eron myöntäminen Lotte-Marie Stenmanille kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenen tehtävästä

IUHVADno-2023-3370

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström,  
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi 

Lotte-Marie Stenman (RKP) on pyytänyt 19.9.2023 lähettämällään sähköpostillaan eroa kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja puheenjohtajan tehtävästä muiden luottamustehtävien vuoksi (aluehallituksen jäsenyys). Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.  

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toimikaudelle 2022-2025:  

Jäsen  

 Varajäsen  

Lotte-Marie Stenman RKP  

puheenjohtaja  

Charlotta Savin, RKP  

Nea Hjelt KOK+KD, vara-  

puheenjohtaja  

Heljä Pulli KOK+KD  

Charlotta Engblom RKP  

Laura Günsberg- Sandström RKP  

Abdirisak Ahmed RKP  

Markus Sjöholm RKP  

Nina Uski KOK+KD  

Hilkka Knuuttila KOK+KD  

Eila Kohonen SDP  

Mirja Suhonen SDP  

Mari Lotila VIHR  

Hanna Hurtta VIHR  

Jyrki Loijas KOK+KD  

Petri Hakasaari KOK+KD  

Benny Engård RKP  

Tobias Karlsson RKP  

Hannu Vihreäluoto SDP  

Tuomas Jakovesi SDP  

Mikko Nieminen VAS  

Mikael Söderström VAS  

Piia Malmberg KOK+KD  

Ritva Tarvainen KOK+KD  

Ilkka Luusua PS  

Esa Kantee PS  

 

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen kehittäminen- ja yhteistyö -lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:  

  1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö;  

  1. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai  

  1. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  

 

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:  

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää  

  1. myöntää Lotte-Marie Stenmanille eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan jäsenyydestä todeten samalla luottamustoimen päättyneen,  

  2. valita uuden jäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 

  3. valita lautakunnalle uuden puheenjohtajan.    

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Lotte-Marie Stenman poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.