Aluehallitus, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Eron myöntäminen Anki Tallqvistille kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä

IUHVADno-2023-3328

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Anki Tallqvist on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 18.9.2023 lähettämällään sähköpostilla eroa kansalliskielilautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton johdosta. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla.  

Kansalliskielilautakunta toimikaudelle 2022–2025:  

Jäsen      

Varajäsen 

Tom Liljestrand RKP, puheenjohtaja          

Roger Wide RKP  

Kjell Grönqvist SDP, varapuheenjohtaja    

Torbjörn Bergström SDP 

Sebastian Ekblom RKP                            

Göran Wallen RKP   

Petra Lind RKP                                          

Gia Mellin-Kranck RKP   

Anders Sélen VIHR                                  

Jens Hannuksela VIHR   

Bodil Lund RKP                                        

Sofia Antman RKP   

Jeanette Broman KOK+KD                      

Mia Heijnsbroek-Wirén KOK+KD   

Fred Henriksson RKP                              

Tobias Liljeström RKP   

Jolanta Lundgren VAS                              

Anki Tallqvist VAS  

 

Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.  

Tasa-arvolain 4 a § 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.  

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto  päättää

  1. myöntää Anki Tallqvistille eron kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja  

  1. valita uuden varajäsenen kansalliskielilautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.