Aluehallitus, kokous 26.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähökisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Otto Anderssonin ja Tapani Eskolan.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsi yksimielisesti kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Otto Anderssonin ja Tapani Eskolan.