Aluehallitus, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hallintojohtaja
Yleiset päätökset:
§ 2 Matkamääräys vuodelle 2024, hallintopalvelut, 22.01.2024

Henkilöstöjohtaja
Yleiset päätökset: 
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024, henkilöstöpalvelut, 10.01.2024

Hyvinvointialuejohtaja
Hankintapäätökset:
§ 17 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, 17.01.2024
§ 18 APTJ järjestelmän kilpailutuksen konsultointipalvelun hankinta, 17.01.2024
§ 19 Etähoivaratkaisun hankinta, 18.01.2024
Palvelussuhdeasiat:
§ 6 Järjestelmäasiantuntijan nimikkeen muuttaminen ICT-kehittämisasiantuntijan nimikkeeksi, 10.01.2024
§ 7 Sairaanhoitajan nimikkeen muuttaminen vastaavan sairaanhoitajan nimikkeeksi, 10.01.2024
§ 8 Terveyskeskuspsykologin nimikkeen muuttaminen koulupsykologin nimikkeeksi, 10.01.2024
§ 9 Kolmen (3) koulupsykologin toimen perustaminen lakkautettavien virkojen tilalle, 10.01.2024
§ 10 Sosiaaliohjaajan toimen lakkauttaminen, 10.01.2024
§ 11 Vastaavan ohjaajan toimen lakkauttaminen, 10.01.2024
§ 12 Depressiohoitajan nimikkeen muuttaminen sairaanhoitajan nimikkeeksi, 10.01.2024
§ 13 Toimistosihteerin nimikkeen muuttaminen suunnittelijan nimikkeeksi, 10.01.2024
§ 14 Geronomin toimen lakkauttaminen, 10.01.2024
§ 16 Toimistosihteerin toimen siirtäminen yleishallinnosta kiinteistöpalveluihin, 12.01.2024
Yleiset päätökset:
§ 4 Viranhaltijoiden päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 09.01.2024
§ 5 Matkamääräys vuodelle 2024, konserni- ja strategiapalvelut, 09.01.2024

Kehittämisjohtaja
§ 2 Matkamääräys vuodelle 2024, kehittämispalvelut, 10.01.2024

Viestintäjohtaja
§ 1 Matkamääräys vuodelle 2024, viestintäpalvelut, 10.01.2024

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.