Aluehallitus, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vastaus aluevaltuutettujen aloitteeseen (1.11.2022): Selkokieli palvelukieleksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-675

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: viestintäjohtaja Mika Kosunen,
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

SDP:n aluevaltuustoryhmä jätti 1.11.2022 aloitteen, jossa he esittävät, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa palvelukielivalikkoon selkokielen, suomen ja ruotsin kielen lisäksi. Aloitteessa todetaan, että selkokieli on suomen ja ruotsin kielen helpommin ymmärrettävä muoto, ja se on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokielessä kieltä muutetaan yksinkertaisemmaksi sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan. Aloitteen tekijöiden mukaan selkokielen ottaminen hyvinvointialueen palvelukieleksi tehostaa palvelupolkuja, säästää kustannuksia ja parantaa asukkaiden elämänlaatua.

Viestintäyksikkö on valmistellut seuraavan vastauksen aloitteeseen:
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalveluissa toimivan viestintäyksikön vastuulla ovat muun muassa hyvinvointialueen ensisijainen viestintäkanava, verkkopalvelu. Verkkopalvelu toimii porttina tietoon hyvinvointialueen palveluista ja muusta hyvinvointialueen toiminnasta. Verkkopalvelussa, kuten kaikessa muussakin viestinnässä, pyrimme käyttämään hyvää ja selkeää yleiskieltä.

Selkeä ja hyvä yleiskieli ei kuitenkaan ole selkokieltä ja hyvinvointialueen viestintäperiaatteissa todetaankin, että ”edistämme mahdollisuuksien mukaan viestintäpalveluiden saatavuutta myös selkokielellä”. Lisäksi todetaan että ”kaikille täytyy olla mahdollista saada tietoa hyvinvointialueen palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta. Viestien välittymistä voivat kuitenkin rajoittaa vastaanottajan ominaisuudet, vammat, kyvyt tai osaaminen. Hyvinvointialueen tulee huolehtia, että sen viestit saavuttavat vastaanottajan tämän rajoitteista huolimatta.​”

Yllä mainittu on linjassa hyvinvointialuelain 34 §:n kanssa: ”Viestinnässä on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon hyvinvointialueen eri asukasryhmien tarpeet. Viestinnässä on käytettävä esteettömiä ja saavutettavia menetelmiä.”

Hyvinvointialueen viestinnässä on meneillään projekti, jossa tavoitteena on selkomukauttaa eli kääntää kaikki ”staattiset” palvelusisällöt selkokielelle sekä suomeksi että ruotsiksi. Projekti on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 aikana.

Viestintäyksiköstä koulutetaan myös yksi henkilö selkokielen osaajaksi, jotta hän voi osaamisellaan tukea muita viestijöitä selkokieleen liittyvissä asioissa.

Kuvattua laajempaa selkokielen käyttöönottoa ja ylläpitoa palvelukielenä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestinnän osalta ei nykykyisten resurssien puitteissa ole mahdollista.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.