Aluehallitus, kokous 25.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Aluehallitus valitsee Jenna Perokorven ja Kristian Forsmanin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. 

Päätös

Aluehallitus valitsi Jenna Perokorven ja Kristian Forsmanin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.