Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja
Hankintapäätökset:
§ 28 Pienhankinta – ICT Rekrytointipalvelu, 02.06.2023
§ 29 Inscripta Oy:lta hankittava Inscripta Direct puheentunnistusratkaisu terveyspalveluiden pilottihankkeeseen, 07.06.2023
§ 30 Gofore Lead Oy:lta hankittava tietohallinnon johtamisen sekä kehittämisen tuen projektinhallinta, 07.06.2023
§ 31 Pienhankinta - Pukkilan ja Myrskylän potilastietojärjestelmän lisenssi, 08.06.2023

Hallintojohtaja
§ 13 Hankintapäätös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-alueelle 1, 08.06.2023

Hyvinvointialuejohtaja
§ 67 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään / Kuljetus Tikander Oy, 09.06.2023
§ 70 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, 09.06.2023
Palvelussuhdeasiat:
§ 71 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanolain mukaisten täytäntöönpanosovittelijoiden nimeäminen, 14.06.2023
§ 72 Sosiaaliohjaajan toimen perustaminen vammaispalveluihin,​ kuljetuspalvelukoordinaattori 16.6.2023
§73 Sosiaaliohjaajan toimen perustaminen vammaispalveluihin 16.06.2023
§74 Rekrytointisihteerin nimikkeen muuttaminen rekrytointiasiantuntijan nimikkeeksi 16.06.2023
§75 Toisen kiinteistömanagerin toimen perustaminen kiinteistöpalveluihin 16.06.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen viranhaltijoiden päätökset ja päätti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.