Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Riku Honkasalon ja Tapani Eskolan.

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Honkasalo ja Tapani Eskola.