Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Perustelut

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

Palvelujen järjestäminen -lautakunta 19.4.2023, 24.5.2023 ja 20.6.2023
Kansalliskielilautakunta 10.5.2023
Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta 1.6.2023
 

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Aluehallitus merkitsi tiedokseen lautakuntien päätökset ja päätti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.