Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Perustelut

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 16.6.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.