Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousraportointi 1-4/2023 ja 1-5/2023

IUHVADno-2023-2270

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: talousjohtaja Minna Sevón, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 15.9.2022 § 3 hyväksymän Taloussäännön kohdan 2.5 mukaan talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain ja 4 kuukauden välein laaditaan osavuosiraportti aluehallitukselle.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2023 talousraportit tammi-huhtikuu ja tammi-toukokuu.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.