Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Eron myöntäminen Sandra Riipille luottamustoimesta tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta

IUHVADno-2023-1669

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi 

Sandra Riipi on 6.6.2023 pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ilmoittaen eronpyyntönsä syyksi valtuustoryhmän henkilövaihdokset lautakunnassa.  

Hyvinvointialuelain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (12§) mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan kolmetoista (13) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee hallintosäännön mukaan olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Hyvinvointialuelain 80 §:n (611/2021) mukaan tarkastuslautakuntaan ei ole vaalikelpoinen: 

  • aluehallituksen jäsen, 
  • henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen, 
  • henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa tai toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä, 
  • henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen. 

Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 4 (609/1986 4a§). 

Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025: 

Jäsen 

  Varajäsen 

Puheenjohtaja Silja Metsola KOK + KD 

Kari Jahnsson KOK + KD 

Varapuheenjohtaja Johanna Aaltonen SDP 

Tero Aaltonen VAS 

Hannu Ollikainen RKP 

Martin Segerstråle RKP 

Petra Paakkanen RKP 

Malin Havila RKP 

Johan Söderberg RKP 

Björn Sundqvist RKP 

Ari Oksanen KOK + KD 

Hannele Luukkainen KOK + KD 

Tiina Sinkkonen KOK + KD       

Pirkko Parjanen KOK + KD 

Minna Tirkkonen SDP 

Auli Lehto-Tähtinen SDP 

Marko Piirainen SDP 

Mikko Valtonen SDP 

Timo Raivio VIHR 

Harri Lehtonen VIHR 

Ilkka Sillanpää PS 

Kari Pauloaho PS 

Sonja Hällfors KESK 

Lenita Niemelä KESK 

Johanna Knoop LIIK 

Sandra Riipi LIIK 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se 

  1. myöntää Sandra Riipille tämän pyynnöstä eron tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, 
  2. nimeää uuden varajäsenen hänen tilalleen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.