Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190  Eron myöntäminen Johanna Aaltoselle palveluiden järjestäminen -lautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valinta

IUHVADno-2023-1495

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto (6.6.2023, § 68) on valinnut Johanna Aaltosen (sdp) tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi sekä lautakunnan varapuheenjohtajaksi. Hän on sen vuoksi pyytänyt eroa palveluiden järjestäminen -lautakunnan jäsenen tehtävästä. 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan palveluiden järjestäminen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hyvinvointialuelain 37 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä. 

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen palveluiden järjestäminen - lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan: 

  1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö; 
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai 
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

Tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla. 

Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025: 

Jäsen 

Varajäsen 

Micaela Röman RKP, puheenjohtaja 

Bodil Weckström RKP 

Anna-Mari Eloranta SDP, varapuheenjohtaja 

Sanna Tiivola SDP 

Pamela Stenberg RKP 

Elin Andersson RKP 

Irmeli Hoffren KOK+KD 

Katri Kakkuri KOK+KD 

Johanna Aaltonen SDP 

Meri Lohenoja SDP 

Jarkko Haverinen PS 

Janne Immonen PS 

Sanna Kivineva VIHR 

Tanja Lehtikuusi VIHR 

Tove Munkberg RKP 

Charlotta Savin RKP 

Tero Suominen KOK+KD 

Jari Ilkka KOK+KD 

Pehr Sveholm RKP 

Stefan Andersin RKP 

Markus Pietikäinen SDP 

Juha Jokinen SDP 

Juha Kittilä KOK+KD 

Jani Asunmaa KOK+KD 

Roy Harkimo LIIK 

Olli Kykkänen LIIK 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

  1. myöntää Johanna Aaltoselle eron palveluiden järjestäminen -lautakunnan jäsenen ja tehtävästä ja 
  2. valita uuden jäsenen palveluiden järjestäminen -lautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.