Aluehallitus, kokous 20.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Eron myöntäminen Hanna Lönnforsille luottamustoimesta sekä kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan uuden varajäsenen valinta

IUHVADno-2023-952

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä,​ etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi 

Hanna Lönnfors (rkp) on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 15.4.2023 lähettämällään sähköpostilla eroa kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla. 

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toimikaudelle 2022-2025: 

Jäsen 

 Varajäsen 

Lotte-Marie Stenman RKP 

puheenjohtaja 

Hanna Lönnfors, RKP 

Nea Hjelt KOK+KD, vara- 

puheenjohtaja 

Heljä Pulli KOK+KD 

Charlotta Engblom RKP 

Laura Günsberg- Sandström RKP 

Abdirisak Ahmed RKP 

Markus Sjöholm RKP 

Nina Uski KOK+KD 

Hilkka Knuuttila KOK+KD 

Eila Kohonen SDP 

Mirja Suhonen SDP 

Mari Lotila VIHR 

Hanna Hurtta VIHR 

Jyrki Loijas KOK+KD 

Petri Hakasaari KOK+KD 

Benny Engård RKP 

Tobias Karlsson RKP 

Hannu Vihreäluoto SDP 

Tuomas Jakovesi SDP 

Mikko Nieminen VAS 

Mikael Söderström VAS 

Piia Malmberg KOK+KD 

Ritva Tarvainen KOK+KD 

Ilkka Luusua PS 

Esa Kantee PS 

 

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen kehittäminen- ja yhteistyö -lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan: 

  1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilö; 
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai 
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että varajäsenten kohdalla. 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja: 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

  1. myöntää Hanna Lönnforsille eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan varajäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja 
  2. valita uuden varajäsenen kehittäminen- ja yhteistyö -lautakuntaan lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.