Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Pienhankinta - väestötietojen päivitysohjelma, 09.02.2023

Hyvinvointialuejohtaja
§ 13 Hankinta toiselta hankintayksiköltä / ICT kokonaisratkaisu, 31.01.2023
§ 16 Pienhankinta – Rajapinnan toteutus ProConsona-järjestelmän tietovarastosta SOTE-tietoaltaaseen, 01.02.2023
Palvelussuhdeasiat:
§ 12 Sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisten nimeäminen 1.1.2023 alkaen, 31.01.2023
§ 14 Huoltoinsinöörin toimen perustaminen kiinteistöpalveluihin, 31.01.2023
§ 15 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen erityisasiantuntijan tehtävä, 01.02.2023
§ 17 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimialajohtajien sekä muiden konserni- ja strategiapalveluiden johtavien viranhaltijoiden matkamääräys vuodelle 2023, 09.02.2023
§ 18 Johtajan assistentin valinta, 10.02.2023

Talousjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 16 Suorahankinta - Asiakastilien avaaminen sosiaalitoimen palvelutarpeisiin, 03.02.2023

 

 

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös

Itä-Uudenmaan aluehallitus merkitsi tiedokseen viranhaltijoiden päätökset ja päätti yksimielisesti olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.