Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kuljetuspalveluiden tilannekatsaus

IUHVADno-2023-356

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot:
Hankintapäällikkö Ville Hanhinen
Tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

 

Hankintapäällikkö Ville Hanhinen ja tulosyksikköpäällikkö Maritta Koskinen kertovat kuljetuspalveluiden nykytilanteesta, tulevista vaihtoehdoista sekä kuljetuksiin liittyvästä asiakasraadista.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy lähetekeskustelua kuljetuspalveluiden kokonaistilanteesta sekä evästää jatkovalmistelua.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus merkitsi katsauksen tiedoksi


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.