Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Henkilöstöhallinnon ajankohtaiset asiat

IUHVADno-2023-349

Perustelut

Henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen kertoo henkilöstöhallinnon ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus merkitsi katsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.