Aluehallitus, kokous 16.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Aluehallituksen jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin, että jäsen Otto Andersson poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana, klo 20.22.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti yksimielisesti merkitä asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.