Aluehallitus, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Perustelut

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja
Hankintapäätökset:
§ 44 Puitejärjestelyyn perustuvan toimeksiannon tilaus, arkistointiselvitys/Gofore Lead Oy, 05.10.2023

Hallintojohtaja
Yleiset päätökset:
§ 23 Kopiointiluvan hankkiminen Kopiosto ry:ltä, 06.10.2023

Hyvinvointialuejohtaja
Hankintapäätökset:
§ 106 Hyvinvointikeskuksen tarveselvitys palvelumuotoilua käyttäen, pienhankinta, 07.10.2023
Yleiset päätökset:
§ 105 Päätös ehdokasvalinnasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetuspalveluita Itä-Uudellamaalla koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, 04.10.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.