Aluehallitus, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Perustelut

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Pia Nurmeen ja Lotte-Marie Stenmanin.  

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Nurme ja Jenna Perokorpi.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.