Aluehallitus, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Aluehallituksen kokousaikataulu, kevät 2024

IUHVADno-2023-3476

Perustelut

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, 
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

Aluehallitus on vuonna 2023 kokoontunut joka toinen torstai ja valtuusto noin kerran kuukaudessa. Aluehallituksen kokoukset ehdotetaan pidettäväksi kahden - kolmen viikon välein huomioiden aluehallituksen ja aluevaltuuston keskinäisen kokousrytmin toimiminen. Hallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00.  

Valtuuston ehdotetaan kokoontuvan edelleen noin kerran kuussa, seuraavina päivämäärinä: 6.2., 12.3., 23.4., 28.5., 18.6. 2024

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:  

Aluehallitus päättää hyväksyä seuraavan alustavan aikataulun kevään 2024 kokouksille, kokouspaikkana Itä-Uudenmaan pelastuslaitos: 

Aluehallitus Aluevaltuusto
11.1.2024  
25.1.2024 6.2.2024 (info 1.2.)
15.2.2024  
29.2.2024 12.3.2024 (info 7.3.)
21.3.2024 (TP)  
11.4.2024 23.4.2024 (info 18.4.)
2.5.2024  
16.5.2024 28.5.2024 (info 23.5.)
30.5.2024  
13.6.2024 18.6.2024 (TP) (info 13.6.)
27.6.2024  

 

Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että valtuusto kokoontuu kevätkaudella 2024 seuraavasti: 6.2., 12.3., 23.4., 28.5. ja 18.6.2024. Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokousten alkamisajan ja kokouspaikan sekä antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä. 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.